Živnostenské oprávnění

Pokud chcete podnikat na území ČR, můžete tak činit na základě živnostenského oprávnění (jako osoba samostatně výdělečně činná). Typickým příkladem činnosti, kterou můžete na základě živnostenského oprávnění provozovat, je např. doučování cizího jazyka.

Pro získání živnostenského oprávnění musíte splnit několik základních podmínek:

  • povolení k pobytu na území České republiky, zpravidla formou povolení k dlouhodobému pobytu nebo dlouhodobého víza (víza k pobytu nad 90 dnů),
  • plná svéprávnost (nebo přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti),
  • bezúhonnost (čistý trestní rejstřík),
  • v případě jiné než volné živnosti také prokázání odborné způsobilosti.

V České republice jsou živnosti rozděleny do několika kategorií. Správná volba živnosti je přitom jednou ze základních podmínek úspěšného začátku podnikání. Jestliže při rozhodování o vhodné živnosti tápete, neváhejte nás kontaktovat a my vám s jejím výběrem pomůžeme.

Rozdělení živností v České republice

V České republice jsou živnosti rozděleny do dvou základních kategorií – živnosti koncesované a živnosti ohlašovací.

1. Živnosti koncesované

Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze na základě koncese, kterými stát reguluje počet provozovaných živností, a podnikatelé musí prokázat odbornou způsobilost pro jejich výkon. Mezi živnosti koncesované patří např. silniční motorová doprava vč. provozování taxislužby, výroba lihovin a alkoholických nápojů, ostraha majetku a osob, nákup a prodej zbraní a střeliva apod.

2. Živnosti ohlašovací

Pro provozování ohlašovacích živností není nezbytné získání povolení, kterým by byl ze strany státu regulován jejich počet, jako je tomu v případě živností koncesovaných. Živnosti ohlašovací se dále dělí do tří podskupin.

2.1. Živnosti řemeslné

Provozování řemeslných živností je podmíněno prokázáním odborné způsobilosti. Mezi živnosti řemeslné se řadí např. řeznictví a uzenářství, pekařství, cukrářství, broušení a leptání skla, zednictví, malířství, lakýrnictví, natěračství, holičství, kadeřnictví apod.

2.2. Živnosti vázané

Pro provozování vázaných živností je nutné prokázat odbornou způsobilost. Mezi živnosti vázané spadají např. geologické práce, oční optika, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy apod.

2.3. Živnosti volné

Volné živnosti jsou nejrozšířenější a lze je vykonávat, aniž by bylo nezbytné splnit nějakou zvláštní podmínku. Obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou např. zprostředkování obchodu a služeb, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy apod.