Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je speciální druh povolení, které vám umožní pracovat a pobývat v ČR po dobu delší než 3 měsíce. Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky a nahrazuje dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu v případech, kdy je účelem pobytu zaměstnání.

Zaměstnanecká karta je vždy spojena s určitým pracovním místem u konkrétního zaměstnavatele. Nesmíte tedy pracovat na jiné pracovní pozici, než na které byla zaměstnanecká karta vydána nebo ke které byl udělen souhlas odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

Zaměstnanecká karta se nejčastěji vydává na dobu, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti s vaším zaměstnavatelem, nejvýše však na dobu 2 let. Dobu platnosti zaměstnanecké karty lze však opakovaně prodlužovat. O prodloužení lze požádat nejdříve 120 dnů před koncem platnosti a nejpozději poslední den platnosti vaší stávající zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta je zpravidla vyřízena do 60 dnů (lhůta může být prodloužena až na 90 dnů, zejména ve zvlášť složitých případech).

Na rozdíl od modré karty je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odbornosti.