Trvalý pobyt občanů EU

Trvalý pobyt je určen pro:

Ve výjimečných situacích může být trvalý pobyt vydán i v případě, kdy cizinec nepobývá na území ČR po požadovanou dobu. Jedná se zejména o trvalý pobyt:

  • v zájmu ČR,
  • z humanitárních důvodů či důvodů hodných zvláštního zřetele,
  • z jiných důvodů stanovených zákonem o pobytu cizinců.

Povolení k trvalému pobytu

Jste-li občanem EU, bude vám po kladném posouzení žádosti vydáno potvrzení o povoleném pobytu na území a zároveň vám bude vystaven průkaz o povolení k trvalému pobytu (samostatný doklad s vaší fotografií). Průkaz o povolení k trvalému pobytu má platnost 10 let a poté ho lze opakovaně prodloužit.

Po rozhodnutí o povolení k trvalému pobytu budete také automaticky zařazen do registru pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění, s čímž jsou spojena určitá práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta ES

Jste-li rodinný příslušník občana EUobčan třetí země, který pobývá na území ČR nepřetržitě po dobu 5 let, může vám být přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území ČR. Ve vašem průkazu o povolení k pobytu pak bude vyznačen záznam povolení k pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta – ES. Vedle průkazu o povolení k trvalému pobytu vám bude navíc vystaven také biometrický průkaz o přiznání tohoto postavení.

Dlouhodobě pobývajícím rezidentům ES jsou přiznána větší práva než jiným občanům třetích zemí.