Sezónní zaměstnání

Sezónní zaměstnání představuje výkon činnosti závislé na ročním období. Může se jednat o zaměstnání z odvětví, jako jsou např. zemědělství, lesnictví či cestovní ruch.

Za účelem sezónního zaměstnání smíte pobývat na území České republiky buď na základě krátkodobého víza, nebo dlouhodobého víza. Vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sezónního zaměstnání není možné.

Krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání vám umožní pobývat a pracovat na území ČR po dobu až 3 měsíců.

Dlouhodobé vízum (vízum k pobytu nad 90 dnů) za účelem sezónního zaměstnání vám umožní pobývat a pracovat na území ČR nejdéle po dobu 6 měsíců.