Schengenský prostor

Schengenský prostor je společné území států, na kterém nejsou prováděny kontroly osob při přechodu státních hranic.

Schengenský prostor tvoří celkem 26 států, a to 22 členských států Evropské unie (Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko) a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko.

Ostatní členské státy EU nebo EHP (Bulharsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, Rumunsko, Velká Británie) nejsou členy Schengenského prostoru.