Rodinný příslušník občana EU

Za rodinného příslušníka občana Evropské unie je považován rodinný příslušník občana kteréhokoliv členského státu EU, který je:

 • manžel, resp. registrovaný partner;
 • rodič, jde-li o občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje;
 • potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana EU;
 • potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt.

Za rodinného příslušníka občana Evropské unie je považován i cizinec, který:

 • je příbuzným občana Evropské unie neuvedeným výše, pokud
  • ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem EU ve společné domácnosti;
  • je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt;
  • se o sebe z vážných zdravotních důvodů nedokáže sám postarat bez osobní péče občana EU;
 • má s občanem EU trvalý partnerský vztah, který není manželstvím a žije s ním ve společné domácnosti.