Přechodný pobyt občanů EU

Přechodný pobyt je určen pro:

  • občany EU, kteří plánují pobývat na území České republiky po dobu delší než 3 měsíce a kteří v minulosti neohrozili bezpečnost státu nebo nenarušili veřejný pořádek;
  • rodinné příslušníky občanů EU, kteří sami nejsou občany některého ze států Evropské unie.

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Jste-li občanem EU, můžete získat potvrzení o přechodném pobytu občana EU. Potvrzení o přechodném pobytu občana EU se vydává bez časového omezení a platí do chvíle, dokud nedojde ke zrušení přechodného pobytu nebo k získání trvalého pobytu. Vzhledem k neomezené platnosti není potřeba potvrzení prodlužovat.

Potvrzení o přechodném pobytu není nutnou podmínkou pro pobyt občana EU na území České republiky. Přestože můžete jako občan EU pobývat na území ČR i bez vlastnictví tohoto dokumentu, jeho získání je nezbytné k některým úkonům, jako např. při žádosti o půjčku v bance.

Povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU

Jste-li rodinným příslušníkem občana EU, ale sám nejste občanem EU, můžete získat povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. Po vyřízení žádosti vám bude vydáno povolení ve formě Průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana EU, a to na stejnou dobu, jakou je doba pobytu občana EU. Nejdéle může být povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU vydáno na 5 let; dobu platnosti přechodného pobytu lze však prodloužit.