Občan EU

Za občany EU jsou považováni občané všech členských států EU – Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Španělska a Švédska.

Občané EU mohou na území ČR přechodně pobývat a případně pracovat bez potřeby vyřizování jakéhokoliv povolení.

Obdobná práva a povinnosti související s pobytem cizinců na území ČR se vztahují rovněž na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.