Modrá karta

Modrá karta je speciální druh povolení, které vám umožní pracovat a pobývat v ČR po dobu delší než 3 měsíce. Modrá karta v sobě tedy spojuje povolení k dlouhodobému pobytu a pracovní povolení.

Modrá karta je vydávána na konkrétní pracovní místo. Na rozdíl od zaměstnanecké karty je však určena pouze pro zaměstnání, pro jejichž výkon je vyžadována vysoká kvalifikace. Pro splnění vysoké kvalifikace musí mít uchazeč o modrou kartu řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, jehož studium trvalo alespoň 3 roky.

Platnost modré karty je o 3 měsíce delší než doba, na kterou byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však 2 roky. Následně je možné modrou kartu prodloužit, a to nejdříve 120 dnů před koncem platnosti a nejpozději poslední den platnosti stávající modré karty.