Migrační projekty a režimy zvláštního zacházení

Za účelem zvýšení efektivity procesu ekonomické migrace vytváří vláda různé projekty a režimy zvláštního zacházení pro občany třetích zemí.

Jako zaměstnavatelé zahraničních pracovníků můžete být aktuálně zařazeni např. do některého z následujících migračních projektů a režimů zvláštního zacházení:

  • Projekt Ukrajina
  • Režim Ukrajina
  • Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny, Srbsko)
  • Režim zemědělec
  • Fast Track (zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a statutární orgány zahraničních investorů)
  • Welcome Package pro investory