Krátkodobý pobyt

Krátkodobý pobyt představuje pobyt na území České republiky (nebo jiného schengenského státu) po dobu nejvýše 90 dnů během každých 180 dnů. Doba pobytu se počítá od prvního dne vstupu na území Schengenského prostoru a sčítá se pro všechny schengenské státy.

Občané vybraných třetích zemí jsou oprávněni krátkodobě pobývat na území České republiky v rámci bezvízového styku. Občané ostatních třetích zemí jsou povinni pro krátkodobý pobyt na území České republiky disponovat vízem.

Bezvízový styk

Občané států bez vízové povinnosti mohou na území České republiky krátkodobě pobývat i bez vlastnictví víza.

Osvobození od vízové povinnosti se však nevztahuje na pobyty za účelem práce. Občané třetích zemí pobývající na území ČR v rámci bezvízového styku nejsou oprávněni využívat krátkodobý pobyt k vykonávání výdělečné činnosti, např. sezónního zaměstnání. Za tímto účelem si musejí vyřídit krátkodobé vízum za účelem zaměstnání.

Vízová povinnost

Občané států s vízovou povinností potřebují i pro krátkodobý pobyt v České republice vízum. Krátkodobé vízum jsou povinni si vyřídit rovněž občané států bez vízové povinnosti, kteří chtějí využít krátkodobý pobyt za účelem zaměstnání.

Krátkodobé vízum standardně není možné prodloužit. Prodloužení krátkodobého víza je umožněno pouze ve výjimečných situacích, např. z humanitárních důvodů či v případě hospitalizace občana v nemocnici.