Dlouhodobé vízum

Dlouhodobé vízum se vydává za účelem, který vyžaduje pobyt na území ČR přesahující 3 měsíce. Vízum nad 90 dnů může být vydáno pro následující účely:

  • studium,
  • zaměstnání,
  • podnikání,
  • rodinné,
  • pozvání,
  • kulturní,
  • převzetí povolení k pobytu.

Dle účelu dlouhodobého víza a složitosti daného případu se lhůta pro vyřízení pohybuje zpravidla mezi 60 a 120 dny.

Dlouhodobé vízum se uděluje na konkrétní dobu odpovídající účelu pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku. Platnost víza a dobu pobytu na území ČR, která je kratší než 1 rok, je možné opakovaně prodloužit, pokud platí stále stejný důvod pobytu, nejdéle však na dobu 1 roku. Požádat o prodloužení lze nejdříve 90 dnů a nejpozději před uplynutím doby platnosti víza a doby povoleného pobytu na území ČR.

Jste-li držitelem dlouhodobého víza, máte oprávnění k opakovanému vycestování a vstupu na území ČR.