Nabídka pro jednotlivce

Kompletní vízový servis a řešení dalších záležitostí souvisejících s pobytem v ČR

Naše specializace

Imigrační a vízový servis

Existuje několik typů pobytů v České republice, které vám v závislosti na vašem státním občanství můžeme pomoci získat.

Poradíme vám při výběru vhodného typu pobytu, pomůžeme vám s vyřízením povolení a s jejich následným prodlužováním. Na základě plné moci vás můžeme zastoupit v rámci celého řízení nebo vám můžeme být k ruce pouze u vybraných úkonů.

Poskytované služby

Naše služby v rámci imigračního a vízového servisu zahrnují následující:

 • Navržení vhodného postupu včetně výběru nejvhodnějšího typu pobytu
 • Vyplnění a podání žádosti o získání víza či povolení k pobytu
 • Asistence při kompletaci nebo zajištění podkladů vyžadovaných pro získání víza či povolení k pobytu – dokladu o účelu pobytu, dokladu o beztrestnosti, dokladů o bezdlužnosti, dokladu o zajištění ubytování v ČR, potvrzení o zajištění finančních prostředků, dokladu o složení zkoušky z českého jazyka pro účely trvalého pobytu, uznání dokladu o profesní způsobilosti (nostrifikace)
 • Zajištění překladů dokumentů a dokladů do českého jazyka, úředního ověření kopií dokumentů, superlegalizace a apostila
 • Zastupování při jednání s úřady a dalšími veřejnými institucemi
 • Zajištění termínů pro návštěvu veřejných institucí a metodické vedení (u úkonů neumožňujících zastoupení a vyžadujících osobní přítomnost žadatele o pobyt)
 • Zastoupení v rámci odvolacího řízení v případě odmítnutí, sepsání a podání žádosti o posouzení důvodů neudělení povolení k pobytu
 • Změna účelu pobytu a ohlašování změn (jména, adresy, rodinného stavu, cestovního dokladu, zaměstnavatele, pracovního zařazení, zaměstnání na další pracovní pozici, zaměstnání u dalšího zaměstnavatele, ukončení pracovního poměru apod.)
 • Zajištění agendy související s ukončením pobytu
 • Zastoupení v řízení o nabytí státního občanství České republiky, podání žádosti o udělení státního občanství a zajištění občanského průkazu

Druhy pobytů v ČR

Občan mimo EU

Občan EU nebo jeho rodinný příslušník

Jste-li občanem EU nebo rodinným příslušníkem občana EU, můžete využít následující druhy pobytů:

Výběr typu pobytu zpravidla závisí na účelu a plánované délce pobytu na území ČR. Nebudete-li si vědět rady s volbou nejvhodnějšího pobytu, neváhejte nás kontaktovat.

Další služby

Řešení životních situací

Během vašeho pobytu se dostanete do řady všedních i méně běžných životních situací, které budete potřebovat vyřešit. Na nás se můžete obrátit s čímkoliv, s čím si nebudete vědět rady.

Poskytované služby
 • Pomoc s nalezením lékaře, poskytovatelů služeb (telefon, internet, uklízečka, zahradník), vhodné školy atd.
 • Pomoc s řešením nestandardních situací, např. při přepravě zvířat do České republiky
 • Pomoc s řešením komplikovaných situací, např. při ztrátě dokladů
 • Poradenství a asistence při zvláštních životních příležitostech a událostech – narození dítěte, svatba, rozvod, propuštění z práce, odchod do důchodu, invalidita, úmrtí člena rodiny, dědictví
 • Konzultace ohledně dalších záležitostí týkajících se vašeho pobytu na území České republiky

Asistence a překlady

Zorientovat se v neznámém prostředí, zařídit vše nezbytné a získat potřebné informace může být bez znalosti jazyka obtížné. Jestliže neumíte dobře česky, rádi vám pomůžeme se domluvit a zařídit vše potřebné.

Poskytované služby
 • Osobní asistence u úkonů vyžadujících osobní přítomnost žadatele na příslušném úřadu
 • Doprovod a účast při jednání s institucemi (policie, škola, nemocnice, obecní úřad, katastrální úřad, ambasáda, notář, soud apod.)
 • Pomoc při orientaci v oficiálních dokumentech, s vyplňováním a podáváním všech typů formulářů a žádostí apod.
 • Zajištění překladů dokumentů a listin z českého i do českého jazyka, vč. překladů soudních
 • Zprostředkování tlumočníků

Práce a podnikání

Pomůžeme vám zajistit vše potřebné, pokud v České republice hledáte novou podnikatelskou příležitost nebo byste se rádi nechali zaměstnat u některé z českých společností.

Poskytované služby
 • Příprava podkladů pro získání povolení k pobytu a práci
 • Pomoc se získáním dokladu o profesní způsobilosti
 • Pomoc s volbou vhodné živnosti, zajištění administrativy při vyřizování živnostenského oprávnění
 • Založení nebo koupě společnosti
 • Pomoc se zřízením datové schránky pro OSVČ (pro fyzickou podnikající osobu), s registrací na Finančním úřadu a na okresním pracovišti České správy sociálního zabezpečení
 • Zprostředkování poradenství v daňových a účetních záležitostech
 • Zajištění virtuálního místa podnikání či pomoc se zajištěním podnikatelského prostoru
 • Asistence při hledání práce či brigády
Poskytované služby
 • Pomoc s nalezením lékaře, poskytovatelů služeb (telefon, internet, uklízečka, zahradník), vhodné školy atd.
 • Pomoc s řešením nestandardních situací, např. při přepravě zvířat do České republiky
 • Pomoc s řešením komplikovaných situací, např. při ztrátě dokladů
 • Poradenství a asistence při zvláštních životních příležitostech a událostech – narození dítěte, svatba, rozvod, propuštění z práce, odchod do důchodu, invalidita, úmrtí člena rodiny, dědictví
 • Konzultace ohledně dalších záležitostí týkajících se vašeho pobytu na území České republiky
Poskytované služby
 • Osobní asistence u úkonů vyžadujících osobní přítomnost žadatele na příslušném úřadu
 • Doprovod a účast při jednání s institucemi (policie, škola, nemocnice, obecní úřad, katastrální úřad, ambasáda, notář, soud apod.)
 • Pomoc při orientaci v oficiálních dokumentech, s vyplňováním a podáváním všech typů formulářů a žádostí apod.
 • Zajištění překladů dokumentů a listin z českého i do českého jazyka, vč. překladů soudních
 • Zprostředkování tlumočníků
Poskytované služby
 • Příprava podkladů pro získání povolení k pobytu a práci
 • Pomoc se získáním dokladu o profesní způsobilosti
 • Pomoc s volbou vhodné živnosti, zajištění administrativy při vyřizování živnostenského oprávnění
 • Založení nebo koupě společnosti
 • Pomoc se zřízením datové schránky pro OSVČ (pro fyzickou podnikající osobu), s registrací na Finančním úřadu a na okresním pracovišti České správy sociálního zabezpečení
 • Zprostředkování poradenství v daňových a účetních záležitostech
 • Zajištění virtuálního místa podnikání či pomoc se zajištěním podnikatelského prostoru
 • Asistence při hledání práce či brigády

Pojištění

Pro pobyt v ČR musíte mít sjednáno platné zdravotní pojištění. V určitých případech se na vás mohou vztahovat také další povinnosti související se zdravotním či sociálním pojištěním. My vám pomůžeme jak s vyřízením patřičného zdravotního pojištění, tak případně i dalších pojišťovacích záležitostí.

Poskytované služby
 • Pomoc s výběrem zdravotního pojištění
 • Zastoupení při sjednávání zdravotního pojištění
 • Informování o vašich povinnostech vůči pojišťovnám a pomoc s jejich splněním
 • Zpětné proplácení pojistných událostí v případě využití lékařské péče nesmluvního zdravotnického zařízení
 • Vyřízení pojištění odpovědnosti, nemovitosti, vozidla, hraničního nebo úrazového pojištění
 • Pomoc při žádosti o výplatu pojistného plnění
 • Asistence při vyřizování dalších záležitostí týkajících se zdravotního a sociální pojištění
 • Poradenství ohledně důchodů, sociálních dávek a rodičovských příspěvků

Dopravní služby

Nechcete-li být odkázáni pouze na hromadnou dopravu či taxislužbu, ale naopak byste rádi cestovali po České republice zcela podle sebe, budete nejprve potřebovat vyřešit několik záležitostí – platný řidičský průkaz, dopravní prostředek, zákonné pojištění atd. Rádi vám pomůžeme vyřešit vše nezbytné a stát se zcela nezávislými na veřejné dopravě.

Poskytované služby
 • Pomoc s vyřízením řidičského průkazu
 • Pomoc s vyřízením parkovací karty
 • Zajištění náležitostí při přepravě vozidla do nebo z České republiky
 • Poradenství při koupi a prodeji automobilu nebo jiného dopravního prostředku, vč. přípravy smlouvy o koupi či prodeji vozidla
 • Registrace automobilu a odhlášení vozidla z registru
 • Provedení změn v technickém průkazu
 • Zajištění vystavení duplikátu technického průkazu
 • Asistence při technické prohlídce vozidla
 • Zajištění pojištění vozidla, vč. hraničního pojištění zahraničních vozidel
 • Zajištění transferu osob či věcí po celé ČR

Ubytování

Ubytování je jednou ze základních věcí, kterou je pro pobyt v ČR potřeba zařídit jako první. Rádi vám pomůžeme se zajištěním krátkodobého i dlouhodobého bydlení nebo vlastní nemovitosti dle vašich představ.

Poskytované služby
 • Asistence při vyhledávání ubytování
 • Poradenství v otázkách koupě nemovitosti
 • Vyřízení pojištění nemovitosti
 • Pomoc s pronájmem bytů (s přípravou smluv o pronájmu atd.)
 • Pomoc s vybavením nebo dovybavením bytu
 • Zprostředkování stěhovacích služeb
Poskytované služby
 • Pomoc s výběrem zdravotního pojištění
 • Zastoupení při sjednávání zdravotního pojištění
 • Informování o vašich povinnostech vůči pojišťovnám a pomoc s jejich splněním
 • Zpětné proplácení pojistných událostí v případě využití lékařské péče nesmluvního zdravotnického zařízení
 • Vyřízení pojištění odpovědnosti, nemovitosti, vozidla, hraničního nebo úrazového pojištění
 • Pomoc při žádosti o výplatu pojistného plnění
 • Asistence při vyřizování dalších záležitostí týkajících se zdravotního a sociální pojištění
 • Poradenství ohledně důchodů, sociálních dávek a rodičovských příspěvků
Poskytované služby
 • Pomoc s vyřízením řidičského průkazu
 • Pomoc s vyřízením parkovací karty
 • Zajištění náležitostí při přepravě vozidla do nebo z České republiky
 • Poradenství při koupi a prodeji automobilu nebo jiného dopravního prostředku, vč. přípravy smlouvy o koupi či prodeji vozidla
 • Registrace automobilu a odhlášení vozidla z registru
 • Provedení změn v technickém průkazu
 • Zajištění vystavení duplikátu technického průkazu
 • Asistence při technické prohlídce vozidla
 • Zajištění pojištění vozidla, vč. hraničního pojištění zahraničních vozidel
 • Zajištění transferu osob či věcí po celé ČR
Poskytované služby
 • Asistence při vyhledávání ubytování
 • Poradenství v otázkách koupě nemovitosti
 • Vyřízení pojištění nemovitosti
 • Pomoc s pronájmem bytů (s přípravou smluv o pronájmu atd.)
 • Pomoc s vybavením nebo dovybavením bytu
 • Zprostředkování stěhovacích služeb

Bankovní služby

České bankovní instituce se často prezentují jako otevřené pro všechny klienty. Praxe však bývá odlišná, pokud je žadatelem cizinec. Banky mají v takovém případě často problém s poskytnutím požadovaného produktu a žádost odmítnou. Uděláme maximum, abychom zvýšili vaše šance na získání požadovaného bankovního produktu.

Poskytované služby
 • Osobní asistenci či zastoupení u úkonů nevyžadujících vaši přítomnosti
 • Zažádání o založení účtu dle vašich požadavků – běžného platebního účtu, spořicího účtu, podnikatelského či firemního bankovního účtu atd.)
 • Převod bankovního účtu do jiné banky při změně banky v rámci ČR
 • Zrušení účtu
 • Zažádání o poskytnutí půjčky, leasing či hypoteční úvěr

Právní služby

Díky úzké spolupráci s prověřenou advokátní kanceláří vám dokážeme zajistit kvalitní právní servis za zvýhodněných podmínek.

Poskytované služby
 • Konzultace ohledně smluv (pracovních, nájemních atd.)
 • Právní servis při koupi nemovitosti
 • Zastupování u soudu
 • Právní služby ve vztahu k obchodním společnostem
 • Zajištění notářských služeb

Vzdělávání

Alespoň základní znalost jazyka se při pobytu v cizí zemi vždycky hodí. Zprostředkujeme vám výuku českého jazyka různých úrovní – od úplných začátečníků až po pokročilé.

Jestliže se plánujete v České republice usadit trvale, budete potřebovat složit zkoušku z českého jazyka. My vám doporučíme vhodnou jazykovou školu, kde vás na složení zkoušky z českého jazyka připraví a kde budete moci tuto zkoušku vykonat.

Poskytované služby
 • Osobní asistenci či zastoupení u úkonů nevyžadujících vaši přítomnosti
 • Zažádání o založení účtu dle vašich požadavků – běžného platebního účtu, spořicího účtu, podnikatelského či firemního bankovního účtu atd.)
 • Převod bankovního účtu do jiné banky při změně banky v rámci ČR
 • Zrušení účtu
 • Zažádání o poskytnutí půjčky, leasing či hypoteční úvěr
Poskytované služby
 • Konzultace ohledně smluv (pracovních, nájemních atd.)
 • Právní servis při koupi nemovitosti
 • Zastupování u soudu
 • Právní služby ve vztahu k obchodním společnostem
 • Zajištění notářských služeb